Hãy đến và gặp chúng tôi

Chúng tôi dự nhiều sự kiện trên khắp Victoria. Chúng tôi thích trở thành một phần của cộng đồng và giúp người dân câu bắt thủy sản, lặn, lặn ngậm ống thở và thu thập các câu hỏi.

Hãy đến gặp chúng tôi tại bất kỳ sự kiện nào của chúng tôi để lấy Tài liệu Hướng dẫn Câu bắt Thủy sản Giải trí, thước đo hoặc các ấn phẩm miễn phí khác của chúng tôi để giúp quý vị tuân thủ các điều lệ câu bắt thủy sản.

Muốn biết chúng tôi đang ở đâu: