Bắt bào ngư và các thủy sản có vỏ khác

Bào ngư và các loài thủy sản có vỏ khác rất quan trọng đối với sức khỏe đại dương của chúng ta. Chúng giúp giữ sạch sẽ và cung cấp thức ăn cho các loài thủy sản khác.

Muốn bắt bào ngư và thủy sản có vỏ, quý vị phải tuân theo các điều lệ dưới đây:

Độ nước sâu

 • Quý vị phải biết bơi và lặn xuống nước để bắt bào ngư và các loài thủy sản có vỏ khác

Bào ngư

 • Quý vị chỉ được phép bắt bào ngư khi lặn xuống nước sâu hơn 2m.

Nghêu (pipis)

 • Quý vị được phép bắt nghêu (pipis) tại các bãi biển ở bất cứ nơi đâu ở Victoria ngoại trừ các bãi biển ở Port Philip Bay

Sò điệp

 • Quý vị được phép bắt sò điệp ở bất cứ nơi đâu ở Victoria. Nếu bắt sò điệp ở Port Philip Bay, quý vị phải lặn xuống nước sâu ít nhất 2m hoặc sâu hơn.

Dòm (mussel)

 • Quý vị được phép bắt dòm (mussel) ở bất cứ nơi đâu ở Victoria. Nếu bắt dòm ở Port Philip Bay, quý vị phải lặn xuống nước sâu ít nhất 2m.

Tất cả thủy sản có vỏ khác

 • Quý vị chỉ được phép bắt bào ngư khi lặn xuống nước sâu hơn 2m.

Kích thước

Bào ngư

 • Có các giới hạn kích thước khác nhau đối với bào ngư đen tùy thuộc vào nơi quý vị bắt bào ngư đen. Hãy đọc Tài liệu Hướng dẫn Câu bắt Thủy sản Giải trí và/hoặc tải xuống ứng dụng VicFish miễn phí để luôn biết thông tin cập nhật.
 • Nếu quý vị bắt bào ngư xanh, chúng phải dài 13 cm
 • Hãy đo bào ngư ở phần rộng nhất của vỏ

Nghêu (pipis)

 • Không có giới hạn kích thước đối với nghêu

Sò điệp

 • Không có giới hạn kích thước đối với sò điệp

Dòm (mussel)

 • Không có giới hạn kích thước đối với dòm

Tất cả thủy sản có vỏ khác

 • Không có giới hạn kích thước đối với thủy sản có vỏ

Số lượng và loại

Bào ngư

 • Quý vị chỉ được phép bắt tối đa 5 con bào ngư trong một ngày
 • Tại Port Philip Bay, quý vị chỉ được phép bắt bào ngư đen
 • Nếu lặn ở ngoài Port Philip Bay, quý vị được phép bắt 2 con bào ngư xanh.
 • Nếu bắt 2 con bào ngư xanh, thì sau đó quý vị chỉ được phép bắt 3 con bào ngư đen. Như vậy là đủ tổng số 5 con bào ngư trong ngày của quý vị.
 • Quý vị chỉ được phép có tổng cộng 10 con bào ngư ở bất kỳ nơi đâu ở Victoria kể cả tại nhà quý vị.

Nghêu (pipis)

 • Quý vị được phép bắt 2 lít nghêu (pipis) còn trong vỏ hoặc 0,5kg thịt nghêu tại Công viên Duyên hải Cape Liptrap
 • Quý vị được phép bắt 5 lít nghêu còn trong vỏ hoặc 1kg thịt nghêu ở bất kỳ nơi nào khác ở Victoria
 • Quý vị chỉ được phép có tổng cộng 100kg nghêu ở bất kỳ nơi đâu ở Victoria kể cả tại nhà quý vị

Sò điệp

 • Quý vị chỉ được phép bắt 100 con sò điệp trong một ngày.

Dòm (mussel)

 • Quý vị được phép bắt 10 lít dòm (mussel) trong vỏ hoặc 1kg thịt dòm ở bất kỳ nơi nào khác ở Victoria

Tất cả thủy sản có vỏ khác

 • Quý vị được phép bắt 5 lít thủy sản có vỏ khác còn trong vỏ hoặc 1kg thịt thủy sản có vỏ trong một ngày

Các khu vực và ngày tháng

Tất cả thủy sản có vỏ

 • Quý vị không được phép bắt bất kỳ loại thủy sản có vỏ nào kể cả bào ngư tại bất kỳ Công viên Quốc gia hoặc Khu bảo tồn Hải dương nào hết.

Bào ngư

 • Quý vị chỉ được phép bắt bào ngư ở khu vực trung tâm (khu vực giữa Arch Rocks ở phía đông và sông Aire ở phía tây, bao gồm Port Phillip và Westernport Bay) vào các ngày cuối tuần và ngày lễ (từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 30 tháng 4 ngoại trừ từ ngày 25 tháng 12 đến Chủ Nhật thứ nhì của tháng Giêng khi quý vị được bắt bào ngư mỗi ngày.)

Trang thiết bị

Bào ngư

 • Quý vị chỉ được phép bắt bào ngư bằng dụng cụ cùn lụt. Đừng bắt bào ngư bằng dao, tuốc-nơ-vít hoặc bất kỳ vật bén nhọn nào khác.
 • Quý vị chắc cũng biết rằng bào ngư loài chảy máu không dứt? Điều này có nghĩa là nếu chúng bị cắt, chúng không thể cầm máu và cuối cùng sẽ chết, ngay cả những con bào ngư nhỏ quý vị thả trở lại.

Đối với bất kỳ thủy sản có vỏ nào khác

Quý vị chỉ được phép bắt thủy sản có vỏ bằng tay, bàn chân và máy bơm ở ngoài Port Philip Bay.

Các điều lệ khác

Bào ngư

 • Quý vị không được phép lấy thịt ra khỏi vỏ cho đến khi về đến nhà
 • Quý vị chỉ được phép bắt bào ngư vào ban ngày

Có những loài thủy sản khác, như nhím biển, tôm hùm gai hoặc cua mà quý vị không được phép bắt trong Vùng gian triều. Hãy đọc tờ thông tin này để giúp quý vị hiểu thêm về vùng này.

Quý vị cũng có thể nhận được tất cả thông tin này bằng cách tải xuống ứng dụng hướng dẫn câu bắt thủy sản miễn phí của chúng tôi bằng cách đánh chữ VicFish vào khung tìm kiếm.