Hãy đi câu bắt thủy sản - Các gợi ý và địa điểm

Victoria có nhiều địa điểm đẹp để thích thú hưởng tất cả các cách thức câu bắt thủy sản.

Quý vị có thể tìm thấy cá ngừ ở Portland, tôm ở Lakes Entrance, cá chình ở Lake Bolac, cá tráp ở Mallacoota, nghêu (pipis) ở Discovery Bay, cá hồng ở Port Philip Bay và cá hồi ở Lake Eildon. Nhiều hồ của chúng ta có nhiều loại cá khác nhau, giúp mọi người thích thú hưởng cảm giác hồi hộp khi câu bắt được một con.

Tuy nhiên, nếu chưa quen câu bắt thủy sản, quý vị có thể cảm thấy hơi ngần ngại.

Tập sách 'Đi Câu bắt thủy sản' trên trang này có thể giúp quý vị bắt đầu với lời khuyên về dụng cụ câu bắt thủy sản, nơi câu bắt thủy sản, cách câu bắt thủy sản an toàn và một số điều lệ.

East Gippsland

Family Fishing Lakes

Port Phillip

Western Port

North East

North West

South West

Xin nhớ rằng, quý vị có thể bắt được thủy sản không có trong các tập sách này. Nếu quý vị quyết định đi câu bắt thủy sản, vui lòng lấy Tài liệu Hướng dẫn Câu bắt Thủy sản Giải trí cập nhật nhất và một thước đo. Nếu quý vị muốn có những tập sách này, vui lòng gọi số 136 186 hoặc gửi email về fisheries.products@vfa.vic.gov.au

Nếu vẫn không chắc về những gì mình đã câu bắt được, quý vị hãy thả thủy sản trở lại xuống nước ngay lập tức. Tốt hơn hết quý vị hãy tìm hiểu thông tin chính xác và quay trở lại vào ngày khác, còn hơn là bị phạt vì quý vị đã giữ một loại thủy sản gì đó mà không biết các điều lệ.

Hãy xem những câu chuyện về những người câu bắt thủy sản ở khắp nơi trên Victoria

youtube.com