Nơi quý vị không được phép đi câu bắt thủy sản

Các công viên và khu bảo tồn hải dương

Các công viên và khu bảo tồn hải dương bảo vệ các khu vực đặc biệt của đại dương.

Điều quan trọng là phải bảo vệ những thứ này để nhiều thế hệ chúng ta có thể tìm tòi và thưởng thức.

Quý vị không được phép câu bắt thủy sản hoặc bắt bất cứ thứ gì trong những khu vực này.

Điều này có nghĩa là quý vị không được phép:

  • câu cá từ bờ hoặc tàu thuyền
  • lặn để đâm bằng giáo hoặc bắt thủy sản hoặc thủy sản có vỏ
  • bắt mồi
  • đặt bẫy và lưới

Điều quan trọng là quý vị phải biết những khu vực đặc biệt này ở đâu để không đi vào đó và bắt thủy sản hoặc thủy sản có vỏ.

Ứng dụng VicFishing có phần “Tôi có thể câu bắt thủy sản ở đây không?”. Nếu quý vị tải xuống ứng dụng này, thì sẽ có thông báo hiện ra cho quý vị biết khi nào quý vị đang ở gần hoặc ở trong Công viên quốc gia hoặc Khu bảo tồn hải dương. Quý vị có thể tải xuống ứng dụng này miễn phí. Hãy tìm ‘VicFish’ tại cửa hàng ứng dụng của quý vị.

Quý vị có thể bị phạt nếu bị phát hiện câu bắt thủy sản tại các khu bảo tồn và công viên quốc gia hải dương.

Các khu bảo tồn nuôi thủy sản và giao kèo thuê đất Chính phủ

Nếu may mắn có tàu thuyền, quý vị cần tránh những khu vực này.

Khu bảo tồn nuôi thủy sản được đánh dấu bằng những chiếc phao lớn màu vàng có hình chữ thập ở trên đỉnh đầu và đèn vàng chớp tắt.

Các giao kèo thuê đất Chính phủ nằm trong khu bảo tồn nuôi thủy sản và được đánh dấu bằng những chiếc phao lớn màu cam.

Quý vị không được phép đi vào những khu vực này hoặc buộc tàu thuyền của quý vị vào bất kỳ phao nào hết.

Các vùng nước ngọt

Sevens Creek

Quý vị không được phép câu bắt thủy sản hoặc có bất kỳ thiết bị câu bắt thủy sản nào trong vòng 20m tính từ Sevens Creek đoạn từ Polly McQuinns Dam đến Cầu Galls Gap Road.

Goulburn River

Quý vị không được phép câu bắt thủy sản hoặc có bất kỳ thiết bị câu bắt thủy sản nào trong vòng 20m tính từ Goulburn River tính từ lối đi bộ vượt qua Eildon Pondage Weir gần các cửa xả nước đến 200m về phía hạ lưu.

Hồ chứa nước gia dụng

Nhiều hồ chứa nước cấm câu bắt thủy sản. Vui lòng hỏi Cơ quan cấp thủy địa phương trước khi quý vị đến những khu vực này