Trang 'Biết các điều lệ'

Quý vị cần biết các điều lệ nếu đi câu bắt thủy sản tại bất cứ nơi đâu ở Victoria. Các loại thủy sản khác nhau bao gồm thủy sản có vỏ, giun biển, cá mập, cá đuối, tôm hùm gai, tôm hùm đất (yabbies), tôm hùm gai nước ngọt, cua và cá có các điều lệ khác nhau và điều quan trọng là phải tuân theo các điều lệ đó và giúp giữ cho biển, sông và hồ của chúng ta trong tình trạng tốt.

Có các điều lệ khác nhau cho các loại thủy sản khác nhau

Các điều lệ bao gồm:

Giới hạn kích thước

Giới hạn kích thước tối thiểu: Chiều dài ngắn nhất mà thủy sản phải có trước khi quý vị có thể giữ lại.

Giới hạn kích thước tối đa: Chiều dài tối đa mà thủy sản có thể đạt đến trước khi quý vị phải thả trở lại xuống nước

Giới hạn túi đựng

Số lượng thủy sản quý vị có thể giữ trong một ngày

Các mùa bị cấm

Là thời gian trong năm khi quý vị không được phép tìm cách câu bắt hoặc giữ một số loại thủy sản

Các hạn chế về thiết bị

Loại và số lượng thiết bị câu bắt thủy sản quý vị được phép sử dụng

Khu vực được bảo vệ

Những nơi quý vị tuyệt đối không được phép câu bắt cá

Các loài độc hại

Thủy sản, thực vật hoặc động vật không được phép thả trở lại xuống nước

Khi người dân không tuân theo các điều lệ, họ sẽ đặt quần thể thủy sản của chúng ta vào tình trạng nguy hiểm.

Nếu bị phát hiện không tuân theo các điều lệ, quý vị sẽ bị phạt. Quý vị có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tất cả ngư cụ (bao gồm tàu thuyền và xe hơi), và thậm chí phải ra tòa hoặc đi tù.

Cơ quan Thủy sản Victoria (Victorian Fisheries Authority) hiểu rằng các điều lệ có thể khó nhớ. Có rất nhiều thông tin để giúp quý vị câu bắt thủy sản hợp pháp. Thông tin được phổ biến theo một số cách:

Các Tập sách

Những tập sách miễn phí này có tất cả các điều lệ câu bắt thủy sản, quý vị có thể bấm vào hình để tự in ra.

Muốn yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị, vui lòng gửi email về community.engagement@vfa.vic.gov.au hoặc gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua số 136 186. Quý vị sẽ cần cho biết tên, địa chỉ và số điện thoại (vui lòng sử dụng tiếng Anh).

Ứng dụng VicFishing

Quý vị có thể tải xuống ứng dụng miễn phí này để có tất cả các điều lệ trên điện thoại của mình

Video

Xem video này để biết cách xử lý thủy sản của quý vị đúng cách. https://www.youtube.com/watch?v=bXz8xMHvp3g&list=PLKo29JSp_KfRviLdhUTUA0pTmuSzJ25Qj&index=6