Tôi muốn trở thành Nhân viên Kiểm Ngư

Nhân viên của Victorian Fisheries Authority (VFA) giúp mọi người hiểu và tuân thủ các điều lệ câu bắt thủy sản. Những người này gọi là Nhân viên Phòng chống, Nhân viên Giáo dục và Nhân viên Kiểm Ngư.

Quý vị nhiều khi thấy những người này trong cộng đồng của mình. Họ có thể đến nói chuyện tại một nhóm cộng đồng, đến thăm trường tiểu học địa phương hoặc kiểm tra những người câu cá trên cầu tàu. Bất cứ nơi nào quý vị nhìn thấy họ, họ luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc về câu bắt thủy sản của quý vị.

Quý vị hoặc người quý vị quen biết, có muốn tham gia VFA để tạo ra sự khác biệt không? Nhân viên Kiểm Ngư là nghề nghiệp xứng đáng và đầy thử thách.

Quý vị có:

  • thích làm việc ở ngoài trời?
  • đam mê bảo vệ thủy sản của chúng ta?
  • nhiệt tình, cần mẫn và sẵn sàng làm việc tại vùng nông thôn của Victoria?
  • sẵn sàng làm việc theo ca có cả ngày cuối tuần, ngày học sinh nghỉ học, ngày lễ, buổi tối và sáng sớm?

Nếu có, hãy đọc thông tin dưới đây để giúp quý vị hiểu rõ hơn về công việc này.

Hãy xem các Nhân viên Kiểm Ngư của chúng tôi nói về công việc và những gì họ thấy thích thú.

https://www.youtube.com/watch?v=fklTQhQCLG4&list=PLKo29JSp_KfSecu_oOS24vYmPVIFlvmee&index=8