Vietnamese

Câu bắt thủy sản là cách tuyệt vời để hòa mình vào thiên nhiên và thích thú hưởng thời gian sum vầy với gia đình và bạn bè. Đây cũng là cách tuyệt vời để kiếm thủy sản tươi cho bữa ăn tối – nếu quý vị gặp hên!

Trước khi đi câu bắt thủy sản, điều quan trọng là phải biết rằng có những điều lệ mà mọi người cần phải tuân theo. Những điều lệ này quan trọng nhằm bảo đảm rằng sẽ còn nhiều thủy sản dưới nước để con cháu chúng ta cũng có thể thích thú câu bắt thủy sản bây giờ và trong tương lai.

Trang mạng này có thông tin về những điều quý vị cần biết về câu bắt thủy sản ở Victoria.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn xem nội dung nào đó được đưa lên trang mạng, vui lòng viết thư (bằng tiếng Anh) gửi cho nhóm giao tiếp cộng đồng của chúng tôi tại community.engagement@vfa.vic.gov.au