Pipis Now and Forever - Venus Bay to Host New Research Project - Vietnamese

Nghêu Hiện tại và Mãi Mãi - Thực hiện Dự án Nghiên cứu Mới tại Venus Bay

Số hiệu: FN0609

Phát hành: Tháng 9 năm 2009

Vào mùa hè năm 2008/2009, Venus Bay ở miền nam Victoria đầy ngập nghêu và người câu bắt cá giải trí đã thu bắt được rất nhiều. Để bảo đảm người dân Victoria có thể bắt nghêu và ăn nghêu, Cơ quan Thủy sản Victoria (Fisheries Victoria) đã đề ra các quy định mới đối với việc bắt nghêu tại khu vực Venus Bay. Công trình nghiên cứu mới cũng dự định sẽ tìm hiểu thêm về việc bắt nghêu giải trí tại Victoria.

Fig 1. The smooth, triangular-shaped shells vary in colour from off-pink to bluish-grey or reddish-brown
Hình 1. Vỏ hình tam giác trơn láng, có màu hồng lợt tới xanh xám hoặc nâu đỏ

Nghêu là loài nhuyễn thể có thể ăn được, xuất hiện trong thiên nhiên từ vùng phía nam Queensland dọc xuống theo bờ biển phía đông cho đến Bán đảo Eyre ở Nam Úc. Nghêu còn được gọi là sò Coorong, sò Goolwa, ngao (surf clam) hoặc ugari. 

Nghêu sống tại những bãi biển giàu năng lượng ở vùng sóng triều lên, triều xuống. Những con nghêu lớn nhất sống ở bờ biển thấp hơn. Nghêu con sống ở vùng bờ biển cao hơn trong vùng sóng triều lên, triều xuống. Nghêu sử dụng chân mạnh để đào cát vùi thân ở độ sâu trung bình 10cm.

Nghêu ăn bằng cách sàng hoặc lọc thực vật vi lượng (thực vật nổi) trong nước. Trong khi hầu hết nghêu lớn từ 5 đến 6 cm, có những con lớn đến 8 cm. Nghêu trưởng thành (tức là có bộ phân sinh sản hoàn chỉnh) khi chúng được khoảng 1 năm (vỏ dài khoảng 4 cm) và có thể sống thọ được 4 hoặc 5 năm.

Nghêu trưởng thành sinh sản bằng cách nhả trứng và tinh trùng vào trong nước, rồi tinh trùng thụ tinh trứng để tạo ra hàng triệu ấu trùng. Ở Nam Úc, việc đẻ trứng diễn ra trong một thời gian dài nhưng cao điểm là vào mùa xuân.

Ấu trùng trôi dạt như các sinh vật nổi theo dòng chảy ven biển từ 4 đến 8 tuần di chuyển một khoảng xa trước khi dòng chảy đưa chúng vào những bãi biển mới.

Số lượng nghêu trên bãi biển có thể thay đổi rõ ràng từ năm này đến năm khác. Trong một số năm, có rất nhiều trong khi những năm khác trên cùng một bãi biển nghêu có thể hiếm và khó tìm.

Những thay đổi về số lượng nghêu thường là do sự thay đổi tự nhiên của dòng chảy ven bờ và gió vận chuyển ấu trùng nghêu đi đến nơi khác. Các thay đổi của dòng chảy này sẽ ảnh hưởng đến cả số lượng ấu trùng nghêu được đưa đến bãi biển và những bãi biển ấu trùng nghêu được đưa đến. Gió biển mạnh ngoài khơi có thể làm giảm số lượng nghêu con trong khu vực sóng.

Sự thay đổi về gió và dòng chảy cũng có thể ảnh hưởng đến các quần thể nghêu theo những cách khác. Ví dụ ở Nam Úc, sau thời kỳ thời tiết lặng, rất nhiều nghêu bị chết hoặc ở trong tình trạng rất yếu. Nghêu cần có sóng mạnh để sống và lớn lên. Sóng mạnh dồn thực vật nổi (thực phẩm của nghêu) vào vùng sóng biển nơi chúng sinh sống. Sóng mạnh cũng tăng lượng ôxy trong nước mà nghêu cần.

Tại Victoria người câu bắt cá giải trí có giấy phép hay người được miễn khỏi cần giấy phép có thể bắt nghêu. Người dân không được phép bắt nghêu bằng dụng cụ cầm tay. Không được phép bán nghêu bắt theo hình thức giải trí.

Cơ quan Thủy sản Victoria (Fisheries Victoria) sử dụng kiến thức về sinh học và sinh sản của nghêu thu thập được qua các công trình nghiên cứu tại NSW và Nam Úc cùng với thông tin về các cách thức bắt nghêu để quản lý nguồn tài nguyên nghêu của Victoria. Vì các quần thể nghêu trên khắp Victoria có thể ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ dân số bùng nổ và tàn lụi, Fisheries Victoria sẽ quy định việc bắt nghêu tại các bãi biển hoặc khu vực riêng biệt khi cần thiết.

Vào mùa hè năm 2008/2009, Venus Bay có rất nhiều nghêu và số người câu bắt cá giải trí đến bắt nghêu gia tăng mạnh. Để bảo đảm nghêu tại Venus Bay là dành cho mọi người câu bắt cá giải trí bây giờ và duy trì cho các thế hệ mai sau, Fisheries Victoria đã đề ra các quy định về việc câu bắt giải trí mới cho khu vực giữa Arch Rock và Point Smythe tại Công viên Duyên hải Cape Liptrap:

  • Mức giới hạn hàng ngày khi bắt nghêu còn vỏ đã giảm từ 5 lít xuống còn 2 lít mỗi người.
  • Đối với nghêu tách vỏ hoặc tách ra, mức giới hạn này đã giảm từ 1 lít xuống còn nửa lít.

Những mức giới hạn mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2009.

Để bảo đảm việc bắt nghêu của chúng ta ở mức độ vừa phải và để hiểu rõ hơn tác động của việc câu bắt, Fisheries Victoria sẽ hỗ trợ dự án điều tra thêm về sinh học quần thể nghêu. Dự án này sẽ được tiến hành tại Venus Bay. Các kết quả của dự án này sẽ giúp đề ra các cách thức quản lý nghêu ở Victoria trong tương lai.

Chi tiết liên lạc/Dịch vụ, xin tiếp xúc với VFA

Muốn biết thêm thông tin về dự án này, xin quý vị gọi cho Toby Jeavons tại Trung tâm VFA Queenscliff qua số 5258 0111.

Lời cảm tạ

Tờ thông tin này do Ban Nghiên cứu Thủy sản, Fisheries Victoria soạn thảo. Tháng 9 năm 2009